2 Dakika Kural için Event lojistiği

?? ortaklar?m?z?n sahada faaliyetlerini hareketli olarak alegori getiren ekiplerinin ihtiyac? olan tan?t?m ve promosyon materyalleri ile edisyonl? malzemelerini depoluyor, online olarak sipari?lerini al?yor, da??t?m?n? ve envanter yönetimini strüktüryoruz.Genel olarak sat?n kab?z fikrini etkileyecek bir noktada markalar?n bulu?tu?u ve peyda kayn

read more

En Event lojistiği Sırları

        Belirlenen route plan? dahilinde belirlenen noktalara sevkiyat?n gerçekle?tirilmesi,Bu data kay?rma bildirme? bizim web sitemizi görü?me etti?inizde ne tür bilgileri kaydetti?imizi ve onlar? ne kulland???m?z? aç?klamaktad?r. Bu bildirme ECL?T B?L???M H?ZMETLER?’ne ili?kin s?f?r de?i?ik bir sayfaya ilgilendiren linkleri kapsamaz.

read more